måndag 17 november 2008

Årets Umeågala- en succé!

Är det Chalies änglar? Sex and the city? Nej, det är ju superpinglorna
fr.v. Ingrid Westman, Ingela Hjulfors Berg och Anni Axelsson med gerillakameleonten.

Gerillakameleonten söker kompis på Umeågalan!
Gadgeten innehöll ett fel