onsdag 13 oktober 2010

Sociala medier allt viktigare i mediemixen

Jag har nog aldrig legat sååå rätt i tiden som nu i min karriär, social mediestrateg, webbredaktör och kommunikatör i en och samma person. Detta enligt en undersökning som Sveriges annonsörer har låtit göra tillsammans med Novus enligt Medievärlden.

Inte så konstigt då att institutionen för Kultur och medievetenskaper på Umeå universitet högg mig när jag sökte en halvtidstjänst hos dem, börjar första november. Det ska bli kul.

Dessa marknadsföringstrender är viktigast att ta till sig nu enligt Sveriges annonsörer.

1. Sociala medier, 62 %
2. Avkastning på marknadsinvesteringar, 50 %
3. Varumärkespositionering, 40 %
4. Kundnöjdhet, 39 %
5. CSR (Corporate Social Responsibility), 34 %
6. SEO (Search Engine Optimization), 30 %
7. Word of mouth, 23 %
8. Marknadsföring i mobila enheter, 23 %
9. Miljömarknadsföring, 16 %
10. Lojalitetsprogram, 16 %
11. Branding, 14 %
12. Rörlig bild, 12 %
13. Segmentering, 11 %
14. Annat, 3 %
(Flera svar möjliga. Procentsiffran anger andel företag som har valt svarsalternativet.)

Samt vilken kompetens marknadsavdelningarna behöver rekrytera framöver:

1. Webbkommunikatör, 30 %
2. Kommunikatör sociala medier, 27 %
3. Strateg sociala medier, 22 %
4. Onlinemarknadsförare, 16 %
5. Grafisk kommunikatör/producent, 13 %
6. Omvärldsbevakare/planner, 12 %
7. Webbutvecklare, 11 %
8. Webbanalytiker, 10 %
9. Pressansvarig, 8 %
10. Vet inte, 14 %
11. Annat, 10 %

Det är intressant att notera hur ointressant det verkar vara att kommunicera med pressen,först på nioende plats kommer en pressansvarig värd att rekrytera.

Inga kommentarer: