tisdag 3 november 2009

Svenskarna och Internet

I dag kom Worldinternet Institutes årliga rapport om Svenskarna och Internet. De kartlägger hur internetanvändningens utveckling och förändringar ser ut hos den svenska befolkningen. Svenskarna har i dag använt Internet flitigt i snart tio år.

World Internet Project följer i 28 länder mer än 2000 hushåll/land för att på nära håll studera och utveckla en förståelse samt ta fram modeller för hur datorer, digital kommunikationsteknik, Internets och dess användare formar och förändrar vårt samhälle.

Läs mer om rapporten här.

Inga kommentarer: