torsdag 30 september 2010

Blog Action Day 15 oktober 2010

Blog Action Day 2010: Water from Blog Action Day on Vimeo.


Fredag 15 oktober är det blog action day där tusentals bloggare går samman och skriver om samma ämne. I år är det stora gemensamma ämnet världens vattenresurser.
Just nu har nästan en miljard människor på planeten inte tillgång till rent, säkert dricksvatten.
Tillgång till rent vatten är inte bara en fråga om mänskliga rättigheter. Det är en miljöfråga. Vatten är en global fråga, och det påverkar oss alla. Registrera din blogg och kolla in de olika bloggämnena och agera.


Inga kommentarer: