tisdag 8 juli 2008

Fortfarande kvar i småleendets land


Det har gått tre dagar sedan konserten på Ullevi, men fortfarande är jag helt tagen eller som Bruce alltid avslutar sina konserter med:

"You've just seen the heart stopping, pants dropping, earth shattering, hard rocking, booty shaking, earth quaking, love making, educating, liberating, Viagra taking, history making, legendary E! Street! Band!"

Hmm...undrar om Viagra taking hela tiden ha funnits med i deras karriär, är det därför de är så aktiva och snart 60?

Äldre har faktiskt ett mycket aktivt sexliv. En forskargrupp har i fyra omgångar sedan 1971 djupintervjuat fyra årskullar - totalt drygt 1 500 personer - om deras sexliv. De senaste svaren, insamlade 2000-2001, är sammanställda och publicerade i medicintidskriften British Medical Journal.

Överlag är 70-åringarna mer nöjda med sitt samliv i dag visar studien. Vid 1970-talets början kunde bara fyra av tio män vittna om ett mycket tillfredsställande samliv, jämfört med nästan sex av tio i dag. Bland kvinnorna har andelen nöjda också ökat, och fler kvinnor uppger att de brukar få orgasm. Härligt! Då har jag många fantastiska år att se framemot.