tisdag 19 april 2011

Självmord - går alltid att förhindra

1 500 unga människor tar sitt liv årligen i Sverige. Det är mer än vad som dör i trafiken.
Det värsta är att det finns självmordssajter som ger råd på hur man kan ta sig själv av daga.

Pontus och Mymlan skriver om hur vi gemensamt kan hjälpas åt att sprida info om hur vi kan försöka förhindra självmord genom att länka till Vårdguiden och andra bra sidor.

Jag har tyvärr egen erfarenhet av att ha förlorat en kär familjemedlem- Simon. Han blev bara 15 år. Ett fullständigt onödig förlust som lämnar outplånliga sår i oss efterlevande.

Här ett bra citat av min man Kenneth:
"Självmord går alltid att skjuta upp till morgondagen, om du glömmer bort det så gör det inget. "

Andra tips på bra hjälpsidor: