söndag 3 oktober 2010

Lokala valet i sociala medier- flipp eller flopp?


Social Media Club Umeå bjöd in till lunch första oktober på Scandic Hotel Plaza för att snacka om det lokala valet i sociala medier. Strax innan valet var avgjort publicerade många traditionella medier om att valet 2010 inte blev någon förväntad succé i sociala medier, vilket fick en och annan att lyfta på ögonbrynen. I Umeå har nämligen VK:s politikerbloggar varit mycket framgångsrika.

Mikael Hansson, Infotech Umeå, gjorde en miniundersökning mellan 1 och 30 september på politikerbloggarna på VK och fick fram en del intressanta iakttagelser. I dagsläget finns 51 bloggar på VK-bloggen. Mikael Hansson har valt att titta närmare på sex politikerbloggar av Lennart Holmlund,(S) Jan Nilsson, (M), Pernilla Djärv, (C), Elisabeth Björnsdotter Rahm ,(M), Hélen Pettersson, (S) och Edward Riedl, (M).
  • Fler män skriver blogg än kvinnor. Fyra av fem politikerbloggar skrivs av män. Bara 19 procent av bloggarna skrivs av kvinnor.
  • Männen skrev under perioden 1-30 september gemensamt 447 inlägg, jämfört med kvinnorna enbart 77 inlägg tillsammans.
  • Manliga läsare kommenterar inlägg oftare än kvinnliga läsare. Av 1075 kommentarer var endast 17 procent kvinnliga signaturer och 60 procent manliga.
Jan Nilsson, (M), närvarande vid lunchen, berättade att han över 1000 läsare dagligen på sin VK-blogg, men att han ändå föredrar traditionell media för att nå ut till sina väljare, eftersom de fortfarande är betydligt fler som läser papperstidningen än hans blogg, menade han.

Det är möjligt men vk.se har i dag över 800 000 nätläsare i veckan jämfört med papperstidningen som ger ut 39 000 exemplar per dag, med estimerade tre läsare per tidning så har de drygt 700 000 läsare i veckan. Men skillnaden är att på nätet pågår läsningen 24/7.

En fråga som diskuterades vid lunchborden var varför kvinnor kommenterar mindre flitigt på politikerbloggar. Samma tendens märktes på Facebook, där Mikael hade undersökt fyra politiker, en kvinna och fyra män, tillsammans hade de fått 491 kommentarer där männens kommenterar dominerade stort- 315 mot 176 kommentarer av kvinnor. Vad beror det på?

- Killar har mer bekräftelsebehov än tjejer, det är därför de kommenterar mer. De vill visa upp sig mer, sa Pernilla Johansson, från reklambyrån Congenial.

- Vi skäms inte för oss! Vi vågar säga vad vi tycker, kontrade Andreas Skog, från Mediacenter, raskt.

Mikael Hansson efterlyser en mer jämställd mediepolicy för VK-bloggarna liknande den tidningen annars använder sig av för att publicera lika delar jämställt material om kvinnor och män i tidningen.

- Det vore bra om VK kunde skapa ett lika demokratiskt jämställt innehåll på VK-bloggarna, sa han.

Robert Winroth,(MP), i Västerbotten läns landsting, bloggar flitig på Västerbottens Kuriren och summerade hur utgången av årets val blev för dem i sociala medier.

- Vi har gjort ungefär samma valresultat som förra valet trots att vi har använt oss av mer bloggar, Facebook med mera. Men den största skillnaden för vårt parti är att vi kommunicerar mer med varandra nu än tidigare. Alla känner varandra bättre tack vare Facebook och bloggar. Mer än 90 procent av vår interna kommunikation för vi på Facebook. Vi har aldrig varit så synkade med varandra som det här valet, berättade han med stor inlevelse.

Men det var få av deltagarna på SMC Umeå som läser politikerbloggar. De gånger de läste dem var om VK lyfte upp innehållet på nyhetsplats, menade många.
Det lokala valet och politikernas kontakter med väljarna verkar ha varit en flopp, men däremot har den interna debatten inom både partierna och mellan väljarna i sociala medier varit en flipp. Aldrig förr har så många öppet bekänt sin politiska färg. Nätet har helt enkelt gjort oss modigare.