måndag 13 juli 2009

Vilken kristen typ är du?

Jag läste Elisabeth Sandlunds bok Drabbad av det oväntade och fascinerades av den amerikanske pastorn Gordon MacDonalds sex olika läggningar eller språk för "kristusefterföljare".

Esteten - vill överväldigas och gripas av Guds majestät och oändlighet. Trivs där värdighet, högtidlighet och liturgi står i centrum. (Jag är definitivt en estet.)

• Empirikern - vill känna Guds närvaro och visa sin glädje på alla upptänkliga sätt, även fysiskt, gillar att vara i karismatiska sammanhang. (Jo, jag gillar det också.)

• Aktivisten- vill följa Gud genom tjänandet och trivs med att vara delaktig i stora visionära projekt, som evangelisation, diakoni eller något annat. (Simon Ådahl sa ju att det var mitt kall.*s*)

• Den kontemplative
- väljer först och främst att lyssna till Gud, söker stillhet och tystnad genom gudstjänsten.(Jo, det händer att jag vill ha det.)

• Forskarnaturen
- följer Gud genom att studera Biblen och älskar textutläggande predikningar. ( Njae, inte särskilt. Jag lider ofta om de är längre än en timme.)

• Relationisten
- tar fasta på att bygga relationer mellan människor, att få kärleken att frodas genom att kristna möts i mindre grupper för att dela sina liv med varandra. ( Inte för ofta.)

MacDonald hävdar att den ende som behärskade alla dessa språk var Jesus, som blandade dem till en perfekt mix. De flesta kan känna igen sig själv i en eller tre läggningar, men är kanske nyfiken på fler. Men bara när vi är beredda att utforska alla de olika språken, att testa och se vad de ger oss, kan vi växa som kristna, menar MacDonald.

Vilken slags kristen är du? Och vilka av dessa läggningar vill du utmana hos dig själv?