torsdag 12 februari 2009

Att hitta sitt ljus

Vår djupaste rädsla
är inte att vi inte räcker till.
Vår djupaste rädsla
är att vi är mer kraftfulla än vi förstår.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker,
som skrämmer oss mest.
Vi frågar oss, vem ska jag vara?
Lysande, fantastisk, talangfull, underbar?

Frågan är egentligen, vem ska jag inte vara?
Du är ett Guds barn.
Att du låtsas vara liten tjänar inte världen.
Det finns ingenting upplyst i att gömma din storhet
för att andra människor inte ska känna sig osäkra.
Vi föds för att visa den gudomliga skönhet som finns inom oss.
Den finns inte bara i några av oss, utan i alla.

Och när vi låter vårt eget ljus stråla,
ger vi omedvetet andra människor
tillåtelsen att göra detsamma.
När vi befrias från vår egen rädsla,
befriar vår närvaro automatiskt andra.

Marianne Wiliamsson - eller Nelson Mandelas tal