lördag 20 mars 2010

God be in my head - Gud var i mitt sinne


God be in my head


God be in my head, and in my understanding
God be in mine eyes, and in my looking
God be in my mouth, and in my speaking
God be in my heart, and in my thinking
God be at mine end, and at my departing

Sarum Primer, 1558


Gud, var i mitt sinne

Gud var i mitt sinne, och i mina tankar
Gud, lär mig att se med dina ögon
Gud, var i min mun var gång jag talar
Gud, var i min själ och i mitt hjärta
Gud, bli kvar hos mig, då jag lämnar världen


I Ålidhems kyrkokör
övar vi denna ljuvliga sång i arrangemang av John Rutter inför påskdagen. Vi ställde oss i en ring och sjung den tillsammans på ett oerhört gripande och värdigt sätt häromdagen.

Orden har jag burit med mig sedan dess. Det är en mycket vacker bön som är vanlig i den engelsktalande världen och ingår i en gammal katolsk bönbok från 1558. Orden ger mig vägledning i min vardag som kristen.

Lyssna till den holländska kören Vokalis: