GEEK GIRL MEETUP UMEÅ

Geek girl meetup är en un-conference för geek girls intresserade av web, kod, design, sociala medier och affärsutveckling. Vårt syfte är att skapa nya nätverk och lyfta kvinnor i branschen. Och ha kul så klart. Vi gör det genom att nästan alla deltagare är med och berättar om det som de är bra på. På så sätt skapas bra förutsättningar för kunskapsutbyte.
Läs mer om Geek Girls Meetup Umeå här.