måndag 17 november 2008

Årets Umeågala- en succé!

Är det Chalies änglar? Sex and the city? Nej, det är ju superpinglorna
fr.v. Ingrid Westman, Ingela Hjulfors Berg och Anni Axelsson med gerillakameleonten.

Gerillakameleonten söker kompis på Umeågalan!